Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Development of regulation of publication activity of scientists of Kyrgyzstan

DOI: 10.24969/hvt.2018.62

 

Кыргызстандын окумуштууларынын жарыялоо ишин жөнгө салууну өнүктүрүү

Ачкыч  сөздөр:  академиялык ийгилик, басылмалар, талаптар