Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Spontaneous rupture of left ventricular posterior wall as a complication of mitral valve replacement

DOI: 10.24969/hvt.2018.89

 

Митралдык клапан алмаштыруусунун кабылдануусу - сол карынча арт катмарынын спонтандык айрылуусу

Авторлор: Ашимов Ж.И., Гайбылдаев Ж.Ж., Абибиллаев Д.А.

Журок хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим-изилдоо институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Корутунду

Бул макалада биз журоктун митралдык клапан алмаштыруусундагы кабылдануу катары саналган сол карынча арт катмарынын айрылуусу тууралуу баяндамаларды корутундуладык жана бул жагдай боюнча оз  клиникабыздын тажрыйбасы менен болуштук.

Ачкыч создор: митралдык клапан алмаштыруу хирургиясы, кабылдануулар, журок хирургиясы процедуралары, журок сол карынчасынын арт катмарынын айрылуусу.